Blogg  26/10/2018 Tili Sydwest 30 År

Tili Sydwest 30 År

Redovisningsbyrån Tili Sydwest har firat 30-årsjubileum i oktober 2018. Den 6 oktober 1988 grundade företagsekonom Staffan Sundström bolaget Pargas Miljard Oy Ab. År 2002 fusionerades bolaget med Kimitoöns Bokföringscentral Ab och antog namnet Tili Sydwest Oy Ab. Företagsrådgivningen sköts under brandet Pargas Företagares Central.

Bolagets kontor i Pargas sysselsätter 7 personer. Företaget är expert på att grunda nya företag och har hittills skött om grundandet av ca 560 nya företag + otaliga ändringar av bolagsform, generationsskiften etc. En allt större del av verksamheten består av löneadministration för såväl mindre inhemska företag, som stora utländska koncerner. De inhemska kunderna kommer från olika delar av landet. Ca 1/3 av omsättningen år 2018 kommer från utländska kunder.

- Bolagets ansvariga lönehanterare, tradenom Robin Elvström erhöll lagom till 30-årsjubileet titeln PHT, som betyder att han avlagt Ekonomiadministrationsförbundets examen i löneadministration, berättar företagets VD, företagsrådgivare Staffan Sundström. Alla företagets anställda har ekonomisk utbildning och två företagsrådgivare har Bokföringsinstitutets EBR-examen.

I samband med jubileet har Centralhandelskammaren beviljat vd Staffan Sundström sitt förtjänsttecken för 30-årig tjänstgöring i bolaget.

Jubileet firades den 25 oktober med kaffe och tårta tillsammans med gratulerande kunder och samarbetspartners.