Blogg  30/06/2021 Personalnyheter 2021

Personalnyheter 2021

PHT Robin Elvström fungerar som verkställande direktör fr.o.m. den 1.7.2021
Styrelsen består av Ove Arén ordförande, Robin Elvström och Dan Lehtinen
EBR Staffan Sundström fungerar som Senior Advisor fr.o.m. den 1.7.2021
Redovisare Agnetha Laaksonen är på mudeskapsledighet
Merkonom Maria Grönqvist ar anställts som redovisningsassistent
Ekon. studerande Daniel Eklund är anställd som redovisningsassistent under sommarmånaderna.
Ekon.studerande Jenny Nyman har anställts som redovisningassistent