Blogg  23/12/2020 Personalnyheter 2020

Personalnyheter 2020

-Löneredovisare Dan Lehtinen har avlagt PHT-examen

-Ekon.studerande Daniel Eklund har fungerat som redovisningsassistent under sommarmånaderna

-Till löneredovisare har anställts ekonomie kandidat Emma Lind

-Till redovisare har anställts merkonom Hanna Silkka-Conteh

-Till redovisare har anställts studentmerkonom Kia Nyström