Blogg  30/12/2018 Personalnyheter 2018

Personalnyheter 2018

- VD Staffan Sundström har erhållit Cebtralhandelskammarens förtjänsttecken i guld.
- Löneredovisare Robin Elvström har avkagt PHT examen.
- Till redovisare har utsetts Agnetha Laaksonen
- Tradenomstuderande Benjamin Lindström fungerar fr.o.m. april som praktikant med redovisningsassistents uppgifter
- Redovisare Jaana Wallenius har erhållit Företagarna i Finlands förtjänstkors i silver