Blogg  23/12/2020 Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2021

Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2021

Lönebikostnader, arbetsgivarens andel

Sjukförsäkringspremie.
16-67 år, 1,53 %

Olycksfallsförsäkring
> 1.300,00 euro: ca 0,3-8,0 %
i genomsnitt 0,8 %

Arbetslöshetsförsäkring 17-64 åringar
< 2.169 000 euro: 0,50 %
> 2 169 000 euro; 1,90 %
Delägare: 0,50 %

Grupplivförsäkring
0,07 %

ARPL (TYEL)
61,37 – 2 125 000 euro, 17-52 år: 17,65 %
61,37 – 2 125 000 euro, 53-62 år: 16,15 %
61,37 – 2 125 000 euro, 63-67 år: 17,65%
kundgottgörelse avdras uppskattning ~0,2%
2 125 001- företagsspecifik %
i genomsnitt 17,25 %
Tillfällig arbetsgivare:
17-52 år, 17,65%
53-62 år, 16,15 %
63-67 år, 17,65%

FÖPL (YEL)
8 063,57-183 125,00
18-52 år, 24,10 %
53-62 år, 25,60 %
63-67 år, 24,10 %
De första 48 månaderna rabatt -22%
Minimumnivå för FPA-dagpeng (13 247,00/år)

Arbetstagarens avgifter
Arbetslöshetsförsäkring 17-64 år: 1,40 %
Delägare: 0,65 %
ARPL
17-52 år: 7,15 %
53-62 år: 8,65 %
63-67 år: 7,15 %

Resersättningar
Dagtraktamente >15/5 km
> 10T 44,00 €, följande dygn >6t
> 6T 20,00 €, följande dygn >2t
Måltidsers. 11,00 €
Dagtr. Sverige 61,00 €
Dagtr Estland 58,00 €

Bilersättning
0,44 / km egen bil
0,10 / km bruksförmånsbil
0,03 / km passagerare
0,03 / km last över 80 kg
0,25 / km (2020) avdrag för privata

Naturaförmåner
Måltidsförmån
6,90 €

Bil, bostad
Enligt tabell, se www.vero.fi
Telefon, mobiltelefon
20,00 € | mån


Skattestyrelsens beslut, se adressen www.vero.fi