Blogg  20/12/2019 Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2020

Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2020

Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2020

Lönebikostnader, arbetsgivarens andel

Sjukförsäkringspremie.
16-67 år, 1,34 %

Olycksfallsförsäkring
> 1.300,00 euro: ca 0,3-8,0 %
i genomsnitt 0,8 %

Arbetslöshetsförsäkring 17-64 åringar
< 2.125 500 euro: 0,45 %
> 2 125 500 euro; 1,70 %
Delägare: 0,45 %

Grupplivförsäkring
0,07 %

ARPL (TYEL)
60,57 – 2 086 500 euro, 17-52 år: 18,15 %
60,57 – 2 086 500 euro, 53-62 år: 16,65 %
60,57 – 2 086 500 euro, 63-67 år: 18,15%
kundgottgörelse avdras uppskattning ~1,0%
2 086 501- företagsspecifik %
i genomsnitt 17,15 %
Tillfällig arbetsgivare:
17-52 år, 18,15%
53-62 år, 16,65 %
63-67 år, 18,15%

TILLFÄLLIG SÄNKNING -2,6% 1.5.2020-31.12.2020

FÖPL (YEL)
7 958,99-180 750,00
18-52 år, 24,10 %
53-62 år, 25,60 %
63-67 år, 24,10 %
De första 48 månaderna rabatt -22%
Minimumnivå för FPA-dagpeng (13 076,00/år)

Arbetstagarens avgifter
Arbetslöshetsförsäkring 17-64 år: 1,25 %
Delägare: 0,65 %
ARPL
17-52 år: 7,15 %
53-62 år: 8,65 %
63-67 år: 7,15 %

Resersättningar
Dagtraktamente >15/5 km
> 10T 43,00 €, följande dygn >6t
> 6T 20,00 €, följande dygn >2t

Måltidsers. 10,75 €
Dagtr. Sverige 59,00 €
Dagtr Estland 56,00 €

Bilersättning
0,43 / km egen bil
0,10 / km bruksförmånsbil
0,03 / km passagerare
0,03 / km last över 80 kg
0,25 / km (2019) avdrag för privata

Naturaförmåner
Måltidsförmån
6,80 €

Bil, bostad
Enligt tabell, se www.vero.fi
Telefon, mobiltelefon
20,00 € | mån


Skattestyrelsens beslut, se adressen www.vero.fi