Blogg  31/12/2018 Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2019

Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2019

Lönebikostnader, arbetsgivarens andel

Sjukförsäkringspremie.
16-67 år, 0,77 %

Olycksfallsförsäkring
> 1.200,00 euro: ca 0,3-8,0 %
i genomsnitt 0,8 %

Arbetslöshetsförsäkring 17-64 åringar
< 2.086 500 euro: 0,5 %
> 2 086 500 euro; 2,05 %
Delägare: 0,5 %

Grupplivförsäkring
0,07 %

ARPL (TYEL)
59,36 – 2 083 500 euro, 17-52 år: 18,45 %
59,36 – 2 083 500 euro, 53-62 år: 16,95 %
59,36 – 2 083 500 euro, 63-67 år: 18,45%
kundgottgörelse avdras uppskattning ~0,75%
2 083 501- företagsspecifik %
i genomsnitt 17,45 %
Tillfällig arbetsgivare:
17-52 år, 18,45%
53-62 år, 16,95 %
63-67 år, 18,45%

FÖPL (YEL)
7 799,37-177 125,00
18-52 år, 24,10 %
53-62 år, 25,60 %
63-67 år, 24,10 %
De första 48 månaderna rabatt -22%
Minimumnivå för FPA-dagpeng (12 816,00/år)

Arbetstagarens avgifter
Arbetslöshetsförsäkring 17-64 år: 1,5 %
Delägare: 0,78 %
ARPL
17-52 år: 6,75 %
53-62 år: 8,25 %
63-67 år: 6,75 %

Resersättningar
Dagtraktamente >15/5 km
> 10T 42,00 €, följande dygn >6t
> 6T 19,00 €, följande dygn >2t

Måltidsers. 10,50 €
Dagtr. Sverige 59,00 €
Dagtr Estland 55,00 €

Bilersättning
0,43 / km egen bil
0,10 / km bruksförmånsbil
0,03 / km passagerare
0,03 / km last över 80 kg
0,25 / km (2018) avdrag för privata

Naturaförmåner
Måltidsförmån
6,60 €

Bil, bostad
Enligt tabell, se www.vero.fi
Telefon, mobiltelefon
20,00 € | mån


Skattestyrelsens beslut, se adressen www.vero.fi