Blogg  22/12/2016 Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2017

Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2017

Lönebikostnader, arbetsgivarens andel

Sjukförsäkringspremie
16-67 år, 1,08 %

Olycksfallsförsäkring
> 1.200,00 euro: ca 0,3-8,0 %
i genomsnitt 1,0 %

Arbetslöshetsförsäkring 17-64 åringar
< 2.059 500 euro: 0,80 %
> 2 059 500 euro; 3,30 %
Delägare: 0,80 %

Grupplivförsäkring
0,07 %

ARPL (TYEL)
58,19 – 2 044 500 euro, 17-52 år: 18,95 %
58,19 – 2 044 500 euro, 53-62 år: 17,45 %
58,19 – 2 044 500 euro, 63-67 år: 18,95%
kundgottgörelse avdras uppskattning ~0,75%
2 044 501- företagsspecifik %
i genomsnitt 17,95 %
Tillfällig arbetsgivare:
17-52 år, 18,95%
53-62 år, 17,45 %
63-67 år, 18,95%

FÖPL (YEL)
7 645,25-173 625,00
18-52 år, 24,10 %
53-62 år, 25,60 %
63-67 år, 24,10 %
De första 48 månaderna rabatt -22%
Minimumnivå för FPA-dagpeng (12 564,00/år)
Arbetstagarens avgifter
Arbetslöshetsförsäkring 17-64 år: 1,60 %
Delägare: 0,70 %
ARPL
17-52 år: 6,15 %
53-62 år: 7,65%
63-67 år: 6,15 %

Resersättningar
Dagtraktamente >15/5 km
> 10T 41,00 €, följande dygn >6t
> 6T 19,00 €, följande dygn >2t

Måltidsers. 10,25 €
Dagtr. Sverige 63,00 €
Dagtr Estland 51,00 €

Bilersättning
0,41 / km egen bil
0,10 / km bruksförmånsbil
0,03 / km passagerare
0,03 / km last över 80 kg
0,24 / km (2016) avdrag för privata

Naturaförmåner
Måltidsförmån
6,40 €

Bil, bostad
Enligt tabell, se www.vero.fi
Telefon, mobiltelefon
20,00 € | mån

Skattestyrelsens beslut, se adressen www.vero.fi