Blogg  08/12/2015 Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2016

Lönebikostnader, rese-ersättningar och naturaförmåner 2016

2016

Lönebikostnader, arbetsgivarens andel

Socialskyddsavgift.
16-67 år, 2,12 %

Olycksfallsförsäkring
> 1.200,00 euro: ca 0,3-8,0 %
i genomsnitt 1,0 %

Arbetslöshetsförsäkring 17-64 åringar
< 2.044 500 euro: 1,00 %
> 2 044 500 euro; 3,90 %
Delägare: 1,00 %

Grupplivförsäkring
0,07 %

ARPL (TYEL)
57,51 – 2 025 000 euro, 18-52 år: 19,0 %
57,51 – 2 025 000 euro, 53-67 år: 17,5 %
2 025 001- företagsspecifik %
kundgottgörelse i genomsnitt -0,8%
i genomsnitt 18,0 %
Tillfällig arbetsgivare:
18-52 år, 19,4%
53-67 år, 17,9 %

FÖPL (YEL)
7 557,19-171.625,00
18-52 år, 23,60 %
53-67 år, 25,10 %
De första 48 månaderna rabatt -22%

Arbetstagarens avgifter
Arbetslöshetsförsäkring 17-64 år: 1,15 %
Delägare: 0,46 %
ARPL
18-52 år: 5,7 %
53-67 år: 7,2 %

Resersättningar
Dagtraktamente >15/5 km
> 10T 40,00 €, följande dygn >6t
> 6T 19,00 €, följande dygn >2t

Måltidsers. 10,00 €
Dagtr. Sverige 63,00 €
Dagtr Estland 51,00 €

Bilersättning
0,43 / km egen bil
0,11 / km bruksförmånsbil
0,03 / km passagerare
0,03 / km last över 80 kg
0,25 / km (2015) avdrag för privata

Naturaförmåner
Måltidsförmån
6,30 €

Bil, bostad
Enligt tabell, se www.vero.fi

Telefon, mobiltelefon
20,00 € | mån

Skattestyrelsens beslut, se adressen www.vero.fi