Blogg  22/03/2016 Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning

Ekonomiadministrationsförbundet I Finland och Stiftelsen för Bokföringsinstitutet gjorde den 22.1.2016 en granskning av Tili Sydwest Oy Ab. En förutsättning för att en redovisningsbyrå skall vara auktoriserad är att byrån granskas med jämna mellanrum. Vid granskningen framgick att byrån uppfyller de villkor som är stadgade för auktoriserade redovisningsbyråer.