Blogg  06/06/2012 Etiska regler för bokföringsbyråer

Etiska regler för bokföringsbyråer

Ekonomiadministrationsförbundet i Finland har publicerat nya etiska regler för bokföringsbyråer. Redovisningsbyråns verksamhet bedöms t.ex. vid byrågranskningar utgående från dessa regler. https://taloushallintoliitto-fi.directo.fi/taloushallintoliitto/tal-laatu/taloushallintoliiton-toimialasta/tal-sta1-eettinen-ohjeistus/
Med hjälp av Etiska Regler för Bokföringsbyråer och TAL-STA branschstandard har också kunder och övriga intressegrupper möjlighet att få uppgifter om de bästa verksamhetsmetoderna inom bokföringsbranschen.

Ekonomiadministrationsförbundet har en central roll i fråga om hur en god sed för bokföringsbyråer i Finland utvecklas. Förbundet har redan en lång tid gett anvisningar och rekommendationer för sina medlemmar.

Det ställs allt högre krav på dem som verkar inom bokföringsbranschen för att kunna upprätthålla ett högt anseende i fråga om yrkesskicklighet. Bokföringsbyråerna har en betydande ställning i fråga om att producera ekonomisk-administrativa uppgifter för kundföretagen samt för deras intressegrupper och samhället.