Blogg  01/12/2016 Elektroniska tjänster

Elektroniska tjänster

Våra redovisningskunders bankkontoutdrag överförs från banken som linjeöverföring till vår byrå. I servern sker en automatisk förbehandling av de data som finns på kontoutdraget. Därefter korrekturläser redovisaren materialet och gör eventuella korrigeringar och kompletteringar.

Detta system har vi tillämpat sedan år 2003. En fördel är att vi erhåller en del av bokföringsmaterialet i realtid och på det sättet bättre kan disponera vår arbetstid. Dessutom minskar risken för fel vid inmatningen och kontoutdragets specifikationstexter överförs automatiskt till dagbok och huvudbok. Kunden får mera lättlästa rapporter än förut. Av kunden förutsätts endast att vi får en fullmakt att emotta kontoutdrag som linjeöverföring.

Vi kan också skräddarsy lösningar för våra företagskunder. Fakturor, verifikat och kontantkvitton kan överföras elektroniskt till bokföringen och vi kan elektroniskt leverera försäljningsfakturor, lönespecifikationer och bokföringsrapporter. Med hjälp av underlicenser kan också kunden och bokföringsbyrån samtidigt vara inloggade på ett gemensamt ekonomiförvaltningsprogram. Men vi tar också emot material och levererar rapporter i traditionell pappersform för dem som så önskar.