Blogg  01/08/2012 Allmänna bestämmelser om fakturor

Allmänna bestämmelser om fakturor

Lindrigare bestämmelser gäller för små fakturor som är högst 400 euro, (under år 2006-2012 högst 250 euro) eller större fakturor som främst riktar sig till privatpersoner, t.ex. fakturor i minuthandeln, restaurang- eller cateringtjänster, persontransport (med undantag för vidareförsäljning), utskrifter från parkeringsautomater.
Då de lindrigare kraven får tillämpas räcker det med följande fyra uppgifter:
Fakturans datum
Säljarens namn och FO-nummer
De sålda varornas mängd, art, tjänsternas art
Momsen som skall betalas, grupperad enligt olika momssatser, eller skattegrunden enligt momssats.
Löpande nummer är inte obligatorisk i små fakturor (gällande momsens avdragsrätt), men bokföringsbyrån rekommenderar en obruten nummerserie för att kunna utesluta ”svart” försäljning. I oklara fall kan onödiga problem uppstå för säljaren vid skattegranskning.
Allmänna obligatoriska uppgifter i fakturor som inte omfattas av lindrigare bestämmelser:
- Fakturans datum
- Löpande nummer
- Säljarens VAT-nummer (inom Finland Fo-nummer)
- Köparens momsnummer vid EU-handel eller fall med omvänd momsplikt.
- Säljarens och köparens namn och adress
- Varornas mängd och art och tjänsternas omfattning och art
- Varornas leveransdatum, datum då tjänsterna utförts eller betalningsdagen för förskottsbetalning
- Skattens grund enligt skattesats och enhetspriset utan skatt samt krediteringar och rabatter
- Tillämpad skattesats (%)
- Beloppet av skatten som skall betalas
- Grunden för skattefrihet eller omvänd skatteplikt
- Vid skattefri försäljning, en anteckning om skattefriheten eller hänvisning till ifrågavarande lagrum
- Uppgifter om nya transportmedel som säljs till annan medlemsstat
- Omnämnande av marginalskatteförfarande ifråga om försäljning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål, antikviteter (skattebeloppet anges inte) eller resebyråtjänster
- Uppgifter om försäljning av placeringsguld
- Vid korrigerad faktura hänvisning till den tidigare fakturan

Exempel: omvänd moms gällande byggtjänster
- Hänvisning gällande den omvända momsen, t.ex: Köparen momsskyldig enligt MomsL 8 C §,
- Köparens Fo-nummer

En faktura som gäller försäljning av varor till ett annat EU-land bör fr.o.m. år 2013 skrivas ut senast den 15 dagen efter den kalendermånad som följer på den månad då varan levererades. En faktura som gäller försäljning av tjänster till ett annat EU-land där köparen är skattskyldig bör fr.o.m. år 2013 utfärdas senast den 15 dagen efter den kalendermånad som följer på den månad då tjänsten utfördes.