Ekonomi­administration
sedan 1988

Tili Sydwest

Tili Sydwest är en auktoriserad medlem i ekonomiadministrationsförbundet som sköter om alla funktioner inom ekonomiadministration. Endast kvalitetsgranskade ekonomiadministrationsföretag får använda förbundets märke. Företaget är grundat 1988

Vår personal är kunnig och välutbildad. Ansvarspersonerna har EBR/PHT-examen. Vårt företag är privatägt och oberoende. Kreditgivare eller centralaffärer har därför inte utan tillstånd insyn i de konfidentiella uppgifter vi får av kundföretagen.

Tili Sydwest hjälper nya företag att starta. Vi är experter på val av bolagsform och på alla dokument som behövs när man startar. Kalkyler, bedömning av företagsidéer och bistånd vid kreditansökningar får du av oss. Vänd dig till oss, när du planerar ändring av bolagsform, företagsköp eller generationsväxling.

Tili Sydwests auktoriserade bokföringsbyrå tar hand om redovisning, skatteplanering, lönehantering, fakturering, betalningstjänst, indrivning och notariatärenden.
Verksamheten leds av ansvariga EBR och PHT-experter.

Garanti

Vi garanterar förstklassig kvalitet på vårt arbete. Som auktoriserad bokföringsbyrå genomgår vi regelbundet granskningar, som utförs av Stiftelsen för Bokföringsinstitutet för att kvaliteten kontinuerligt skall hållas på samma höga nivå. Ekonomiadministrationsförbundets medlemskriterier är stränga. De ansvariga EBR- bokförarna har avlagt examen i bokföring och redovisning, som arrangeras av Stiftelsen för Bokföringsinstitutet. EBR- examen är branschens yrkesexamen, som är avsedd för personer som har tillräcklig grundutbildning och praktik och redan fungerar som redovisningsfackmän.

Vårt interna kvalitetssystem för ADB- säkerheten är en trygghet, som skyddar mot oförutsedda förluster av data. Skriftliga uppdragsavtal garanterar också att alla kunder skyddas av vår ansvarsförsäkring.

Tili Sydwest är en auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.

Om företaget

Tili Sydwest är en auktoriserad redovisningsbyrå som sköter om alla funktioner inom ekonomiadministration. Bolaget grundades av företagsekonom Staffan Sundström år 1988. Till en början var namnet Pargas Miljard Oy Ab, men i samband med fusionen av dotterbolaget Kimitoöns Bokföringscentral Ab år 2002 ändrades firmanamnet. Numera betjänar bolaget kundföretag från hela Finland med Egentliga Finland som sitt kärnområde. Internationella företag med filial i Finland är en växande kundgrupp, för vilka Tili Sydwest fungerar som en pålitlig samarbetspartner i alla frågor som gäller ekonomiadministration och lönehantering i Finland. Vårt kontor ligger 23 km från Åbo centrum i Sydvästra Finland.

Pargas Företagares Central är vår avdelning för företagsrådgivning och konsultering. Dessutom har vi avdelningar för bokföring och en löneavdelning.

Styrelseordförande är ekonomie magister EBR Ove Arén och som verkställande direktör fungerar tradenom PHT Robin Elvström.

Träffa teamet

EBR, Företagsrådgivare
OVE ARÉN
Ekon.mag.
+358 2 458 9685
ove.aren@tilisydwest.fi
Redovisare
JAANA WALLENIUS
Merkonom
+358 2 458 9686
jaana.wallenius@tilisydwest.fi
Verkställande direktör
PHT, Lönerådgivare
ROBIN ELVSTRÖM
Tradenom
+358 2 458 9680
robin.elvstrom@tilisydwest.fi
PHT, Lönerådgivare
DAN LEHTINEN
Tradenom
+358 2 458 9681
dan.lehtinen@tilisydwest.fi
EBR, Redovisare
AGNETHA LAAKSONEN
hot.o.rest.adm.
+358 2 458 1425
agnetha.laaksonen@tilisydwest.fi
Löneredovisare
BENJAMIN LINDSTRÖM
Tradenom
+358 02 458 9683
benjamin.lindstrom@tilisydwest.fi
Redovisare
HANNA SILKKA-CONTEH
Merkonom
+358 2 458 9687
hanna.silkka@tilisydwest.fi
Löneredovisare (mammaledig)
EMMA SKÅTAR
Ekonomie kandidat
+358 2 458 9681
emma.skatar@tilisydwest.fi
Löneredovisare
MARIA GRÖNQVIST
Merkonom
+358 2 458 9689
maria.gronqvist@tilisydwest.fi
Löneredovisare
JENNY NYMAN
Merkonom
+358 2 458 9690
jenny.nyman@tilisydwest.fi
Redovisare
ANNA ÖSTMAN
Merkonom
+358 2 458 1425
anna.ostman@tilisydwest.fi

Ta kontakt

Tili Sydwest
Pargas Företagares central
Strandvägen 16A
21600 Pargas
FINLAND
+358 2 458 1425
info@tilisydwest.fi
facebook.com/tilisydwest