Korkealaatuisia
palveluita

Yrityksesi taloushallintoyksikkö

Me toimimme yritysasiakkaidemme taloushallintoyksikkönä. Meiltä on mahdollista saada kaikki yrityksen tarvitsemat taloudelliset ja hallinnolliset palvelut. Yrityksen johto voi tällöin keskittyä yritykseen johtamiseen ja kehittämiseen eikä yrityksen myöskään tarvitse palkata tarpeettomasti hallintohenkilöstöä. Jokaiselle yritykselle tehdään yksilöllisesti räätälöity ratkaisu, jota päivitetään yrityksen kehittyessä. Tiedonkulku meidän ja yritysjohdon välillä on johdon päätöksenteon pohjana taloushallinnon asioissa.

Huolehdimme tarvittaessa myös yrityksesi taloushallinnon koulutuksesta. Tilanneanalyysin pohjaksi jokainen asiakasyritys saa kuukausittain A4 kokoisen raportin, jossa tärkeimmät numerot ja tunnusluvut on keskitetty yhdelle sivulle. Vertaamalla näitä lukuja myös kaikkein kiireisin yrittäjä ehtii nopeasti todeta yrityksen tilanteen.

Kaikille asiakasyrityksille on lisäksi käytettävissä raportteja, joista löytyy yksilöidympiä tietoja. Jos olet pyytänyt käyttäjätunnukset järjestelmäämme, voit itse kirjautua sisään ja avata raportteja. Muussa tapauksessa lähetämme ne sähköpostiliitteinä. Jos haluat, voit myös saada perinteisiä paperiraportteja. Yrittäjänä varmistut myös siitä, että raportit tulevat oikein ymmärretyiksi, kun ne käydään yhdessä läpi kanssamme.

Pankit toimittavat asiakasyritystemme konekieliset tiliotteet palvelimeemme. Siellä esikäsittelemme aineistoja. Asiakkaan toimitettua meille muut tositteet sähköisesti tai paperilla teemme tarvittavat täydennykset ja kirjanpito on ajan tasalla. Voimme myös rakentaa yhteisiä verkkoja asiakasyritysten kanssa, jolloin tietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneiden välillä. Asiakas voi itse tehdä osan työstä, esim. laskutuksen ja kaikki tiedot ovat valmiiksi rekisteröityjä verkossa kirjanpitoon siirtoa varten.

Me toimimme yritysasiakkaidemme taloushallintoyksikkönä. Meiltä on mahdollista saada kaikki yrityksen tarvitsemat taloudelliset ja hallinnolliset palvelut. Yrityksen johto voi tällöin keskittyä yritykseen johtamiseen ja kehittämiseen eikä yrityksen myöskään tarvitse palkata tarpeettomasti hallintohenkilöstöä. Jokaiselle yritykselle tehdään yksilöllisesti räätälöity ratkaisu, jota päivitetään yrityksen kehittyessä. Tiedonkulku meidän ja yritysjohdon välillä on johdon päätöksenteon pohjana taloushallinnon asioissa.

Huolehdimme tarvittaessa myös yrityksesi taloushallinnon koulutuksesta. Tilanneanalyysin pohjaksi jokainen asiakasyritys saa kuukausittain A4 kokoisen raportin, jossa tärkeimmät numerot ja tunnusluvut on keskitetty yhdelle sivulle. Vertaamalla näitä lukuja myös kaikkein kiireisin yrittäjä ehtii nopeasti todeta yrityksen tilanteen.

Lisäksi toimitamme yritysasiakkaille raportteja, joista löytyy yksilöidympiä tietoja. Raportit lähetetään sähköpostiliitteinä. Jos haluat voit myös saada perinteisiä paperiraportteja. Yrittäjänä varmistut myös siitä, että raportit tulevat oikein ymmärretyiksi, kun ne käydään yhdessä läpi kanssamme.

Pankit toimittavat asiakasyritystemme konekieliset tiliotteet palvelimeemme. Siellä esikäsittelemme aineistoja. Asiakkaan tuotua muut tositteet teemme tarvittavat täydennykset ja kirjanpito on ajan tasalla. Voimme myös rakentaa yhteisiä verkkoja asiakasyritysten kanssa jolloin tietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneiden välillä. Asiakas voi itse tehdä osan työstä, esim. laskutuksen ja kaikki tiedot ovat valmiiksi rekisteröityjä palvelimessa kirjanpitoon siirtoa varten.

Palkkahallinto

PALKKAHALLINTO ON VASTUULLISTA

Oikean palkan saaminen on tärkeä palkansaajille. Ellei palkkahallinto toimi voivat myös palkansaajat tai verottaja, ammattiliitto ja eläkeyhtiö ryhtyä sanktioihin. Asiantunteva palkkahallinto on hyvän työpaikkamotivaation perusedellytys.

MIKSI PALKKA-ASIOIHIN KANNATTAA KÄYTTÄÄ OSTOPALVELUJA?

Palkka- ja lomakysymysten ja viranomaistilitysten oikea hallinta ja siirtojen hoitaminen pääkirjanpitoon edellyttää monen perustiedon hallintaa. Tällä alueella tapahtuu jatkuvasti muutoksia, niin että palkanlaskijan tulee koko ajan osallistua täydennyskoulutukseen osaamisensa päivittämiseksi. Yrittäjällä on usein vaikeuksia ehtiä keskittyä tällaisiin asioihin, kun yrityksen liiketoiminnan hoito on etusijalla. Jos yrityksellä on erityinen henkilö palkattuna palkkahallinnon tehtäviin, kukaan muu ei useinkaan tiedä asioista mitään, jos tämä henkilö on poissa sairauden tai vuosiloman takia tai ottaa lopputilin.

TURVALLISTA KÄYTTÄÄ ASIANTUNTEVAA TOIMISTOA

-Toimimme asiakasyritystemme palkkaosastona. Maantieteellisesti ei ole väliä, missä työnantajan toimipiste sijaitsee. Palvelumme kattavat koko Suomen ja palvelemme kansainvälisiä työnantajia ympäri maailmaa.

-Palveluihimme kuuluu palkanlaskenta, tilitykset verottajalle, ilmoitukset vakuutusyhtiöihin, eläkeyhtiöihin, tilastokeskukseen ja tarvittaessa ammattijärjestöihin sekä Oma Vero-palvelun hoito.

-Palkkaosastomme laskee lomapalkat ja lomarahat. -Palveluihimme kuuluu matkakorvausten ja päivärahojen sekä luontaisetujen laskenta.

-Hoidamme palkansaajilta mahdollisesti tehtävien ulosottopidätysten tilitykset ulosottovirastoon.

-Kirjoitamme palkkatodistuksia ja teemme korvaushakemuksia Kansaneläkelaitokseen.

- Palkansaajat saavat kätevästi palkkaerittelynsä oman verkkopankin kautta.

-Asiakasyritys voi valtuuttaa meidät hoitamaan palkkojen ja työnantajasuoritusten maksut työnantajan tililtä. Kansainvälisiä asiakkaita varten ylläpidämme erillisiä asiakasvaratilejä.

-Palkkaryhmämme toimii kirjanpitäjiemme kanssa samassa verkossa. Mikäli myös työnantajan kirjanpito on hoidossamme, niin kaikki tiedot ovat heti käytettävissä kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja veroilmoitusta varten.

-Neuvomme palkanlaskentaa koskevissa kysymyksissä. Työnantajilla on joskus kysymyksiä, jotka koskevat työsopimusten tulkintaa tai mutkikkaita lainopillisia ongelmia. Meillä on hyviä yhteistyökumppaneita ja voimme tarjota asiakkaillemme eritysosaamisen verkkoa henkilöstöhallinnon ja työoikeuden osalta.

Puhelinneuvonta

MAKSUTON PUHELINNEUVONTA

Varsinais-Suomen Yrittäjät on valtuuttanut Tili Sydwestin yritysneuvojan KLT Staffan Sundströmin hoitamaan puhelinneuvontaa järjestössä.

Jäsenenä saat hyviä maksuttomia neuvoja koskien kirjanpitoa, tilinpäätöstä, verotusta ja yritysten perustamista.

Saat yhteyden maksuttomaan neuvontapalveluun soittamalla yrittäjien puhelinvaihteeseen

(02) 275 7100

Asiantuntijoiden verkoston löydät tästä linkistä:
https://www.yrittajat.fi/varsinais-suomen-yrittajat/a/palvelut-jasenille/neuvontapalvelut-487936

Perintäpalvelu

PERINTÄ TURVAA MAKSUVALMIUTESI

Maksuhäiriöt ovat viime aikoina yleistyneet. Tavaroita tai palveluja myyvän yrityksen tarkoituksena ei ole toimia pankkina. Riippumatta siitä maksaako asiakas ajoissa, yrityksen on itse maksettava arvonlisävero, tavaraostot, palkat ja muut tuotantokustannukset. Tarkoituksena ei ole, että myyjä myös rahoittaisi ostajan taloudellisia ongelmia.

SINUN TULISI NYT TEHDÄ PÄÄTÖS MAKSUVALMIUTESI PARANTAMISEKSI:

- Tee mieluiten kirjalliset toimitussopimukset eriteltyine maksuehtoineen, kirjaa asiakkaan virallinen nimi, yhtiömuoto ja y-tunnus. (Yksityishenkilöiltä pitää aina pyytää henkilötunnus, jos myy luotolla)

- Laskuta välittömästi, kun tavara tai palvelu luovutetaan. Jos oma kapasiteettisi ei riitä, niin ulkoista laskutusrutiinit.

- Lähetä maksumuistutus välittömästi, ellei maksusuoritus ole tullut viimeistään eräpäivänä. Asiakas hoitaa viimeiseksi niitä toimittajia, joilta ei tule muistutusta.

- Ellei muistutus auta, jätä mahdollisimman nopeasti saatava perintään. Perintä onnistuu parhaiten, mitä nopeammin toimitaan. Asiakas asettaa yleensä erillisen perintäyhtiön perintäkirjeen etusijalle, minimoidakseen mahdollisia tulevia kuluja ja seuraamuksia.

- Jos vapaaehtoinen perintäkään ei auta, anna silloin saatava oikeudelliseen käsittelyyn ja ulosottoon. Se joka kiltteyden vuoksi jää odottamaan ryhtymistä ulosottotoimiin jätetään aina viimeiselle etusijalle, koska asiakkaan on pakko ensin hoitaa niitä velkojia, jotka ovat ilmoittaneet saatavansa ulosottoon. Esimerkiksi kun ulosotto toimeenpannaan palkasta, perityt varat jaetaan kaikille rekisteröidyille velkojille ja jäljelle jää vain palkan suojaosuus. Tämä johtaa siihen, että se joka kiltteyden vuoksi ei ole käyttänyt virallista tietä jää kokonaan ilman.

Anna Tili Sydwestin hoitaa saatavasi perintä ennen kuin mahdollisuudet onnistua huononevat aikaviiveen takia. Hoidamme pääoman, korkojen ja kulujen perinnän sekä vapaaehtoisella pikaperinnällä että viranomaistoimenpiteiden kautta. (Tarvittaessa voimme myös hoitaa laskutusrutiinit ja automaattiset muistutukset).
Tarvitsemme ainoastaan laskukopion johon on merkitty siirto perintään. Tarvittaessa toimitamme valmiit tarrat, joilla perintätoimeksianto vahvistetaan.

Laskutus, reskontrapalvelut, maksupalvelu

VÄLTÄ PÄÄLLEKKÄISIÄ TÖITÄ!

Tarpeettomimmat työvaiheet, joiden parissa useimmat pienyrittäjät kamppailevat ovat samojen tietojen moninkertainen kirjoittaminen. Ostolasku syötetään pankkiohjelmaan, ehkä erilliseen reskontraan ja sen lisäksi yrittäjä tai tilitoimisto syöttää samat tiedot pääkirjanpitoon. Samojen tietojen toistaminen voi johtaa virheisiin ja lisäksi rutiinit vievät sellaista aikaa, jota olisi voinut käyttää myyntityöhön tai vapaa-aikaan.

Anna Tili Sydwestin hoitaa laskutuksesi, maksujen seurannan, raportoinnin ja tietojen automaattiset siirrot pääkirjanpitoon. Anna meidän lisäksi hoitaa ostolaskujen käsittelyn, maksupalvelun, ostoreskontran ja näiden automaattiset siirrot pääkirjanpitoon. Sinulle jää enemmän aikaa, lisäksi omat atk-kulut säästyvät ja voit lisäksi luottaa siihen, että laskutus ja maksupalvelu toimii myös yrityksesi lomakauden aikana.

Kaikki eri työvaiheet ovat integroidut samaan järjestelmään, niin että esimerkiksi laskutiedot, jotka kerran on syötetty ostoreskontraan ilman samojen tietojen toistamista löytyvät valmiina tiedostona, joka siirtyy pankkiin ja kirjanpitoon. Samalla tavalla siirtyvät myyntilaskutiedot ja niiden maksut.

E-laskujen yleistyminen lisää entisestään automaattisia toimintoja.

Paper-Shop

TARVIKKEITA TILAUKSESTA

Toimitamme erilaisia paperitavaroita, konttoritarvikkeita, tulostinväriä, kassarullia, CD:itä ja muistitikkuja, kalentereita yms. tilauksesta. Tilaustavaroiden toimitusaika on keskimäärin pari vuorokautta.

PIKAVARASTO

Tavallisimmat tuotteet, kuten esim. kopiopaperit, kirjekuoret, mapit ja pesupulverit löytyvät hyllystä ja toimitetaan heti.

KOTIINKULJETUS

Paraisten keskustassa voimme toimittaa tavarat toivottuun osoitteeseen ilman lisäkuluja.

HINTAETU

Pyrimme pitämään hintamme edullisina. Se on mahdollista koska meillä ei ole varastointikuluja. Pikku varastomme toimii tilitoimistomme yhteydessä ja muut tavarat toimitetaan tilauksesta.