Blogimme  31/12/2021 PALKKOJEN SIVUKULUT, MATKAKORVAUKSET JA LUONTAISEDUT 2022

PALKKOJEN SIVUKULUT, MATKAKORVAUKSET JA LUONTAISEDUT 2022

Palkkojen sivukulut, työnantajan osuus

Sairausvakuutusmaksu
16-67 vuotta: 1,34 %

Tapaturmavakuutus
>1.300,00 euroa: n. 0,3-8,0 %
keskimäärin 0,7 %

Työttömyysvakuutus 17-64 vuotiaat
< 2 197 500 eur: 0,50 %
> 2 197 500 eur: 2,05 %
Osaomistaja 0,50 %

Ryhmähenkivakuutus
0,06 %

TYEL
62,88 – 2 169 000 eur, 17-52 v. 18,70%
62,88 – 2 169 000 eur, 53-62 v. 17,20 %
62,88 – 2 169 000 eur, 63-67 v. 18,70 %
Asiakashyvitys vähennetään arvio ~0,2%
2 169 001- yrityskohtainen %
Keskimäärin 17,40 %
Tilapäinen työnantaja
17-52 v. 18,70 %
53-62 v. 17,20 %
63-67 v. 18,70 %

YEL
8 261,71-187 625,00 eur
18-52 v. 24,10 %
53-62 v. 25,60 %
63-67 v. 24,10 %
Ensimmäiset 48 kuukautta alennus -22%
KELA-korvauksen vähimmäistaso (13.573,00/v)

Palkansaajan maksut

Työttömyysvakuutus 17-64 v. 1,50 %
1.8.2022- 18-v
Osaomistaja: 0,74 %
TYEL
18-52 v. 7,15 %
53-62 v. 8,65 %
63-67 v. 7,15 %

Matkakustannusten korvaukset
Päiväraha >15/5 km
> 10T 45,00 €, seuraava vuorokausi >6 t
> 6T 20,00 €, seuraava vuorokausi >2 t
Ateriakorvaus 11,25 €
Päivär. Ruotsi 63,00 €
Päivär. Viro 58,00 €

Autokorvaus
0,46 / km oma auto
0,10 / km käyttöetuauto
0,03 / km matkustaja
0,03 kuorma yli 80 kg
0,25 / km (2021) yksityishenkilön vähennys

Luontaisedut
Ateriaetu
7,15 €

Auto, asunto
Taulukon mukaan, ks. www.vero.fi

Puhelin, matkapuhelin
20,00 € | kk
Ks. Verohallituksen ohjeet osoitteella www.vero.fi